Seznam dostupných datových typů

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Toto je seznam všech datových typů dostupných na této instalaci:
Média na Commons
Odkaz na soubory uložené na Wikimedia Commons. Když je zadána hodnota, vyhledají se odpovídající soubory ve jmenném prostoru „File“ na Commons.

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Geografický tvar
Odkaz na geografická mapová data uložená na Wikimedia Commons (nebo jiné nakonfigurované wiki). Více informací o mapových datech najdete na https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Map_Data.

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Zeměpisné souřadnice

Literálová datová položka pro zeměpisnou polohu uvedenou dvojicí šířka–délka v gms nebo desetinných stupních v gms nebo desetinných stupních pro uvedené astronomické těleso. Implicitními hodnotami jsou „Země“ a „WGS84“. Přidává rozlišení a rozsah.

 • zeměpisná šířka – implicitní první část (desetinné číslo, dms, dm, dd) řetězce souřadnic, směr je dán buď znaménkem na začátku, nebo znakem N/S na konci
 • zeměpisná délka – implicitní druhá část (desetinné číslo, dms, dm, dd) řetězce souřadnic, směr je dán buď znaménkem na začátku, nebo znakem E/W na konci
 • glóbus – explicitní (?) hodnota, uvedená jako astronomické těleso, implicitní hodnotou je Země „http://www.wikidata.org/entity/Q2
 • přesnost – číselná přesnost souřadnic

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Jednojazyčný text

Literálová datová položka pro řetězec, který se nepřekládá do jiných jazyků. Tento typ řetězce se jednou definuje a používá napříč všemi jazyky. Typickým příkladem jsou zeměpisná jména v místním jazyce, nějaký typ identifikátoru, chemický vzorec či latinské vědecké jméno.

 • jazyk – explicitní hodnota určující jazyk textové části
 • hodnota – explicitní hodnota pro variantu řetězce v konkrétním jazyce

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Množství

Literálová datová položka pro množství vztahující se k nějaké dobře definované jednotce. Konkrétní jednotka je součástí zadávaných dat.

 • množství – implicitní část řetězce
 • jednotka – implicitní část řetězce, implicitní hodnotou je „1“
 • horní mez – horní mez množství
 • dolní mez – dolní mez množství

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Řetězec

Literálová datová položka pro řetězec znaků. Typickým použitím jsou identifikátory, jejichž psaná podoba nezávisí na jazyku čtenáře.

 • hodnota – explicitní hodnota pro variantu řetězce v konkrétním jazyce

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Tabulková data
Odkaz na tabulková data uložená na Wikimedia Commons (nebo jiné nakonfigurované wiki). Více informací o tabulkových datech najdete na https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tabular_Data.

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Čas

Literálová datová položka pro okamžik v čase. Uvádí se jako datum a čas s nějakou přesností a ohraničením. Čas se interně ukládá v uvedeném modelu kalendáře.

 • čas – explicitní hodnota pro okamžik v čase, reprezentovaná jako časová značka připomínající ISO 8601, např. +2013-01-01T00:00:00Z. Rok je vždy se znaménkem a je dorovnaný, aby měl mezi 4 a 16 číslicemi.
 • časové pásmo – explicitní hodnota jako celé číslo se znaménkem. Informace o časovém pásmu jako posun oproti UTC v minutách.
 • před – explicitní celočíselná hodnota, udávající o kolik časových jednotek může být po uvedeném čase. Jednotka je dána přesností.
 • po – explicitní celočíselná hodnota, udávající o kolik časových jednotek může být před uvedeným časem. Jednotka je dána přesností.
 • přesnost explicitní hodnota zakódovaná v malém celém čísle. Hodnota mají následující význam: 0 – miliarda let, 1 – sto milionů let, …, 6 – tisíciletí, 7 – století, 8 – desetiletí, 9 – rok, 10 – měsíc, 11 – den, 12 – hodina, 13 – minuta, 14 – sekunda.
 • model kalendáře – explicitní hodnota uvedená jako URI. Identifikuje model kalendáře časové značky.

Seznam vlastností s tímto datovým typem

URL
Literálová datová položka pro URL. URL jsou omezena na protokoly podporované v externích odkazech ve wikitextu.

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Externí identifikátor
Literálová datová položka pro externí identifikátor. Z externích identifikátorů mohou být pro zobrazení automaticky vytvořeny odkazy na autoritativní zdroj.

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Položka
Odkaz na jiné položky na tomto projektu. Když je zadána hodnota, vyhledají se odpovídající položky ve jmenném prostoru položek.

Seznam vlastností s tímto datovým typem

Vlastnost
Odkaz na vlastnosti na tomto projektu. Když je zadána hodnota, vyhledají se odpovídající vlastnosti ve jmenném prostoru „Šablona:Ns:Property“.

Seznam vlastností s tímto datovým typem